De programma's

6. Sociaal domein

Wat valt onder dit programma?

Onder dit programma vallen de taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. Welzijn, preventie, armoedebeleid en schuldhulpverlening maken ook onderdeel uit van dit programma. Daarnaast richt het zich op het faciliteren van inwonersinitiatieven.

Lasten & baten

Lasten

44.068.937

34,8 %

Baten

9.170.078

7,3 %

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25