Financiën

Structurele mutaties reserves

Structurele mutaties in de reserves

2021

2022

2023

2024

PROGRAMMA 2

toevoegingen:

Dotatie bestemmingsreserve CT-kunstwerken

                -28

                -28

                -28

                -28

dotatie straatmeubilair

                -20

                -20

                -20

                -20

Dotatie Reserve Rehabilitatie wegen

                -70

                -70

                -95

                -99

onttrekkingen:

Dekking afschrijving rehabilitatie wegen

                  11

                 12

                 12

                 12

Dekking Valom uit investeringsreserve

                   6

                   6

                   6

                   6

Dekking snelfietsroute uit investeringsreserve

                 32

                 39

Dekking bochten karstraat uit investeringsreserve

                 66

                 67

TOTAAL PROGRAMMA 2

              -100

                -99

                -26

                -22

PROGRAMMA 5

toevoegingen:

Dotatie reserve kunst

                  -8

                  -8

                  -8

                  -8

onttrekkingen:

Dekking afschrijving de Kinkel uit investeringsreserve

                  41

                  41

                  42

                  43

TOTAAL PROGRAMMA 5

                  33

                  33

                  34

                  34

PROGRAMMA 7

toevoegingen:

Egalisatiereserve afval

              -165

              -175

              -182

              -177

TOTAAL PROGRAMMA 7

              -165

              -175

              -182

              -177

PROGRAMMA 9

onttrekkingen:

Rente Vitens ten gunste van de exploitatie

               100

               100

               100

               100

TOTAAL PROGRAMMA 9

               100

               100

               100

               100

Totaal structurele mutaties in de reserves

              -133

              -141

                -75

                -65

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25