De programma's

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wat valt onder dit programma?

Onder dit programma vallen alle taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, wonen en woonomgeving. Gebiedsgerichte aanpak van de woonomgeving kan gaan over de kernen maar ook over het buitengebied. Het programma omvat ontwikkeling en vergunningverlening / beheer. De milieutaken van de Omgevingsdienst vallen onder programma 7, de bouwtaken onder programma 8.

Lasten & baten

Lasten

4.707.412

3,7 %

Baten

2.435.687

1,9 %

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25