Financiën

Investeringsplan 2021 - 2024

 

 Investeringsplan 2021-2024

Bedrag 

Dekking

Dekking

Te dekken

Jaar

Afsch

Lasten

Lasten

Lasten

Lasten

 Investeringen en prioriteiten

Investering

dmv subs

dmv

Middels

van 

Ter-

2021

2022

2023

2024

Bedragen x € 1.000

2021-2024

ov. budg.

invest.res

afschrijv.

realisatie

mijn

2 Bereikbaarheid en mobiliteit

2.01

GMP 2021

745

0

0

745

2021

40

25

25

25

GMP 2022

653

0

0

653

2022

40

22

22

GMP 2022 - fietsvoorzieningen De Plak

2.750

1.000

1.750

0

2022

40

0

58

58

GMP 2023

750

0

0

750

2023

40

25

GMP 2024

750

0

0

750

2024

40

2.02

Hoogwatervrij maken Looveerweg

1.100

0

0

1.100

2023-2029

25

2.03

Bochten Karstraat

5.576

968

3.591

1.017

2022

40

154

154

2.04

Vervanging verharding Doelenstraat

35

0

35

0

2021

40

1

1

1

2.05

Fietsvoorzieningen (SFR15)

350

0

350

0

2024

40

0

0

12

4 Onderwijs

4.01

Integr. huisvestingsplan onderwijs (2019-2022)

3.500

0

0

3.500

2022-2023

40

117

Uitvoering integr. huisvestingsplan onderwijs

10.000

0

0

10.000

2023

40

334

Uitvoering integr. huisvestingsplan onderwijs

10.000

0

0

10.000

2024

40

5 Sport, cultuur en recreatie

5.01

Fietspad zomerdijk

85

0

0

85

2021

40

3

3

3

5.02

Vervanging groen en bomen 2020

115

0

0

115

2021

20

7

7

7

Vervanging groen en bomen 2021

115

0

0

115

2021

20

7

7

7

Vervanging groen en bomen 2022

115

0

0

115

2022

20

7

7

Vervanging groen en bomen 2023

115

0

0

115

2023

20

7

Vervanging groen en bomen 2024

115

0

0

115

2024

20

7 Beheer en onderhoud

7.01

Investeringen vervangingen Riolering 2021

2.137

2.137

0

0

2021-2023

15-60

Investeringen vervangingen Riolering 2022

1.998

1.998

0

0

2022-2024

15-60

Investeringen vervangingen Riolering 2023

2.047

2.047

0

0

2023-2025

15-60

Investeringen vervangingen Riolering 2024

1.998

1.998

0

0

2024-2026

15-60

Maatregelen / Projecten Riolering 2021

2.234

2.234

0

0

2021-2023

15-60

Maatregelen / Projecten Riolering 2022

840

840

0

0

2022-2024

15-60

Maatregelen / Projecten Riolering 2023

840

840

0

0

2023-2025

15-60

Maatregelen / Projecten Riolering 2024

840

840

0

0

2024-2026

15-60

7.02

Ondergrondse containers 2020

138

138

0

0

2020-2021

15

Totaal uitvoering 2021-2024

49.941

15.040

5.726

29.175

0

42

283

778

Ten tijde van het opstellen van de begroting was de verwachting dat de volgende posten in 2020 worden uitgevoerd: eventueel na evaluatie Ontsluiting de Heister via terrein OBC, Uitvoering huisvestingsprogramma onderwijs 1e fase, Fietspad A325 kattenleger, reconstructie Nijmeegsestraat, vervanging groen en bomen (2018+2019+2020), Verduurzaming gemeentelijke gebouwen label B, Gemeentelijk Mobiliteitsplan (2019+2020) en grond Park Lingezegen.

      135

      169

      300

      300

Totaal reservering nieuwe lasten 2021 e.v.

135

212

583

1.078

Gedekt door investeringsreserves en/of de reserve rehabilitatie wegen

0

-1

-99

-107

Totaal nieuwe lasten investeringen in de exploitatie 

135

211

484

971

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25