Financiën

Overhead

 

OVERHEAD

2021

x € 1.000

Salarissen

23.685

Algemene en advieskosten

93

Overige personeelslasten

101

Opleidingen

460

Directe uren naar producten

-14.688

Totaal personeelslasten

9.651

Huisvesting

1.394

Informatievoorziening & automatisering

2.552

Facilitaire dienstverlening

444

Organisatieontwikkeling

75

Personeelsbeleid & -beheer

423

Totaal indirecte lasten

4.887

Begroting & verantwoording

81

Communicatie

50

Juridische kwaliteitszorg

255

Documentaire informatievoorziening

208

Representatie

84

Totaal overhead werkzaamheden

678

Totaal overhead

15.216

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25