Bijlagen

Kerngegevens

Kerngegevens

SOCIALE STRUCTUUR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Aantal inwoners per 1 januari

46.372

46.494

46.615

46.900

47.175

47.450

47.725

Aantal inwoners naar leeftijd

Inwoners < 20 jaar

10.777

10.700

10.589

10.514

10.435

10.355

10.273

Inwoners > 64 jaar

9.429

9.752

10.140

10.567

10.996

11.429

11.866

Aantal personen met uitkering

PW-IOAW-IOAZ

515

510

496

565

616

700

667

LKS

33

43

58

73

88

Leerlingen per 1 oktober

- basisonderwijs

4.088

4.060

4.019

3.954

3.829

3.771

3.686

- speciaal basisonderwijs

217

231

230

226

221

217

213

- voortgezet onderwijs

2.571

2.439

2.353

2.258

2.227

2.231

2.234

- speciaal voortgezet onderwijs

95

88

82

77

78

82

84

 FYSIEKE STRUCTUUR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Oppervlakte gemeente in ha.

6.914

6.914

6.914

6.914

6.914

6.914

6.914

Waarvan

-binnenwater

720

720

720

720

720

720

720

-historische stads- en dorpskern

5

5

5

5

5

5

5

Openbaar groen in ha *
(excl. water en bermen)

251

257

259

318

319

321

321

Lengte van riolering in km

400

413

440

442

448

454

455

Lengte van wegen in km

340

345

345

345

345

345

345

Woonruimten per 1 januari

19.711

19.877

19.906

20.096

20.276

20.456

20.636

Gem. aantal inwoners per woning

2,35

2,34

2,34

2,33

2,33

2,32

2,31

In deze tabel staan de  actuele cijfers per 1 januari. In de kolommen 2018 en 2019 betreft staan de werkelijke cijfers per 31-12. In de kolommen 2020 tot en met 2024 zijn de begrote cijfers opgenomen.
* De verhoging van het aantal ha openbaar groen in 2021 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de overdracht van 57,5 ha van Park Lingezegen.

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25