De programma's

9. Bestuur en ondersteuning

Wat valt onder dit programma?

Dit programma gaat over het besturen van onze gemeente, over integriteit, een klantgerichte (digitale) dienstverlening, het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving en het bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden.

Lasten & baten

Lasten

28.863.011

22,8 %

Baten

95.079.895

75,7 %

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25