De paragrafen

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Inleiding

In deze  paragraaf geven we een toelichting op de partijen waar de gemeente mee samenwerkt. Als deze samenwerking een bestuurlijk en financieel belang kent, spreken we van een verbonden partij. De raad heeft in de Nota Verbonden Partijen het beleid vastgesteld. Dit geeft volgens het BBV voldoende kader voor de visie en uitgangspunten. In de diverse programma's van de begroting wordt beschreven welke bijdrage de verbonden partijen leveren aan het doel of de doelen van de programma's.

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25