Bijlagen

Samenstelling gemeentebestuur

Samenstelling gemeentebestuur (stand september 2020)

Gemeenteraad

Mw. P.T.A.M.  Kalfs 

Voorzitter

Dhr. P.J. Peters

Raadsgriffier

Dhr. R.T.H.M. Derksen

Lokaal Belang Lingewaard (fractievoorzitter)

Mw. M.J. Bouwmeister-Bremer

Lokaal Belang Lingewaard

Dhr. J.A.W. Joosten

Lokaal Belang Lingewaard

Dhr. S.A.G. Rasing

Lokaal Belang Lingewaard

Dhr. B.J.A. Claassen 

SP (fractievoorzitter)

Mw. C.B.P. Claassen 

SP

Dhr. H.R.M. van Assen 

SP 

Dhr. H.A. van 't Hullenaar

SP 

Mw. B.H.L. Raes 

CDA (fractievoorzitter)

Dhr. T.W.M. Peren

CDA 

Dhr. J.G.J. Giesen

CDA

Dhr. P.A.T.W. Hegeman 

B06 (fractievoorzitter)

Mw. M.C.J.H. Roelofs

B06

Dhr. F.H. den Houting

lingewaard.NU (fractievoorzitter)

Mw. M.J.A. van Aalten-Janssen

lingewaard.NU

Mw. T. Zonnenberg

Lijst Zonnenberg 

Dhr. M.M. van de Woerdt

VVD (fractievoorzitter)

Dhr. T.B.M. Aaldering

VVD 

Dhr. N.T.P. Hubers

VVD

Dhr. A.R.J. Rensen

VVD 

Mw. M.W.L. Peters-Bruger

VVD

Dhr. H.G.H. Wilkens

VVD

Dhr. L.L. Dekkers

D66 (fractievoorzitter)

Mw. C.M. Dolmans-Klumper

D66 

Dhr. M.J.A. van den Bos

PvdA (fractievoorzitter)

Mw. L.G. Duiven

GroenLinks (fractievoorzitter)

Mw. J.E.M. Brûens

GroenLinks 

Mw. I. Sloot

GroenLinks

Dhr. F.M. Schut

Lijst Frans Schut (fractievoorzitter)

Fractievoorzittersoverleg 

Mw. P.T.A.M. Kalfs 

Voorzitter

Dhr. P.J. Peters

Raadsgriffier

Dhr. R.T.H.M. Derksen

Lokaal Belang Lingewaard

Dhr. B.J.A. Claassen

SP

Mw. B.H.L. Raes 

CDA

Dhr. P.A.T.W. Hegeman

B06

Dhr. F.H. den Houting 

lingewaard.NU

Dhr. M.M. van de Woerdt

VVD

Dhr. L.L. Dekkers

D66

Dhr. M.J.A. van den Bos

PvdA

Mw. L.G. Duiven

GroenLinks

Dhr. F.M. Schut

Lijst Frans Schut

Agendacommissie 

Mw. M.J. Bouwmeister

Voorzitter (plv. voorzitter van de raad)

Dhr. P.J. Peters

Raadsgriffier/secretaris/adviseur

Mw. P.T.A.M. Kalfs

Adviseur 

Mw. L.G. Duiven

Lid

Dhr. M.J.A. van den Bos

Lid

Mw. B.H.L. Raes

Lid

Dhr. N.T.P. Hubers

Lid

College van burgemeester en wethouders

Mw. P.T.A.M. Kalfs

Burgemeester/voorzitter

Dhr. J.H.A.P. Sluiter

Wethouder

Dhr. A. Slob

Wethouder

Mw. H.W.M. Witjes

Wethouder

Dhr. Th. Janssen

Wethouder

Dhr. I.P. van der Valk

Gemeentesecretaris

Deze pagina is gebouwd op 10/27/2020 16:28:58 met de export van 10/27/2020 16:17:25